30 05
Hiệu quả kinh tế từ trồng tre lấy măng

Hợp tác xã tại Bình Dương:

Hiệu quả kinh tế từ trồng tre lấy măng

Hiện nay, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại...

Ngày 30/05/2022

14 04
Kích cầu dùng hàng Việt

Bắc Giang:

Kích cầu dùng hàng Việt

Thời gian gần đây, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều...

Ngày 14/04/2022

04 04
Sức trẻ nâng tầm sản phẩm OCOP

Bắc Ninh:

Sức trẻ nâng tầm sản phẩm OCOP

Trong danh mục Chương trình OCOP của tỉnh Bắc Ninh những năm gần đây, rất nhiều sản phẩm được sở hữu bởi những chủ thể thế...

Ngày 04/04/2022