22 10
Đưa nông sản phía Bắc về Thủ đô

Đưa nông sản phía Bắc về Thủ đô

Nhằm cung ứng những nông sản an toàn, chất lượng từ các tỉnh, TP khu vực phía Bắc đến với người tiêu dùng Thủ đô, từ năm 2016...

Ngày 22/10/2019