11 07
Hà Nội thành lập mới 42 hợp tác xã

Hà Nội thành lập mới 42 hợp tác xã

Báo cáo vừa được Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội công bố cho thấy, tình hình phát triển kinh tế tập thể nửa đầu năm 2019...

Ngày 11/07/2019