Phát huy vai trò quan trọng của phát triển KTTT, HTX trong các thành phần kinh tế

Ngày 19/10, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến với các HTX lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và lĩnh vực Thương mại - dịch vụ về thi hành Luật HTX năm 2012, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chủ trì Toạ đàm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013. Cùng với việc ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khung khổ pháp lý về hợp tác xã cũng dần được hoàn thiện, tác động tới phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên nhiều mặt. Chính phủ đã ban hành 31 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 39 Quyết định và 05 Chỉ thị thi hành pháp luật đối với kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành đã ban hành 80 Thông tư, 26 Quyết định, 10 Chỉ thị và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; quy định về chính sách hỗ trợ HTX; hướng dẫn xây dựng điều lệ, hướng dẫn về đăng ký và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX; thành lập và hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân; hướng dẫn chế độ tài chính trong HTX; về chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã, quy định tham gia bảo hiểm xã hội cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã, tín dụng nội bộ trong hợp tác xã; về các chính sách thuế; về chính sách tín dụng cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản; về xúc tiến thương mại...

Cùng với việc ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khung khổ pháp lý về hợp tác xã cũng dần được hoàn thiện, tác động tới phát triển KTTT, HTX trên nhiều mặt; từng bước đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian thành lập hợp tác xã; tạo điều kiện cho hợp tác xã chủ động phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên và kinh doanh theo tín hiệu thị trường. Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của phát triển KTTT, HTX trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập trong thực trạng phát triển KTTT, HTX.

Hội nghị được diễn ra với mục đích lắng nghe các ý kiến từ phía các HTX, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đánh giá về công tác tổ chức thi hành, kết quả thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đối với việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, những tác động của Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với HTX phi nông nghiệp và đóng góp của HTX đối với phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu những đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật Hợp tác xã.

Quỳnh Trang

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam