Thái Bình:

Sớm đưa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX vào hoạt động

Chiều ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo dự thảo đề án và điều lệ hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Bình; Sở Xây dựng báo cáo các dự thảo: chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm 2021 – 2025, quyết định phân công, phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan, các huyện, thành phố dự họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Đề án và điều lệ hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Bình, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề xuất lựa chọn mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hoạt động của quỹ gồm: cho vay, nhận ủy thác, huy động vốn với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Dự thảo đề án cũng chỉ rõ tổ chức bộ máy, nhân sự của quỹ; phương án tài chính, hoạt động của quỹ giai đoạn 2023 – 2027.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030 đề ra chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30,1m2, trong đó khu vực đô thị đạt 37,2m2, khu vực nông thôn đạt 24,84m2; đến năm 2030 toàn tỉnh đạt 35m2, trong đó khu vực đô thị 39m2, khu vực nông thôn đạt 32,2m2. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 59.600.000m2, đến năm 2030 đạt trên 73.400.500m2. Phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố đến năm 2025 đạt 99,0%, không còn nhà đơn sơ; đến năm 2030 đạt 99,5%, không còn phát sinh nhà ở đơn sơ. Để đạt được mục tiêu trên, Sở Xây dựng đưa ra 5 nhóm giải pháp về: hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đất ở, quy hoạch kiến trúc, khoa học công nghệ, vốn.

Về kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, tổng diện tích nhà ở đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu đạt 59.692.271m2 sàn, trong đó, tại khu vực đô thị 22.140.138m2 sàn và tại khu vực nông thôn đạt 37.552.133m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30,1m2, trong đó khu vực đô thị đạt 37,2m2, khu vực nông thôn đạt 27m2. Diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng khoảng 10.597.066m2. Số lượng nhà ở thương mại giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 30.491 căn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được thành lập, đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng tăng của khu vực kinh tế tập thể, tạo nguồn lực để kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh mẽ.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Thống nhất nguồn vốn điều lệ theo đề xuất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân tích rõ cơ chế, kế hoạch tổ chức, đầu tư phát triển từng năm, trách nhiệm quản lý… để vận hành quỹ an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Trên cơ sở Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các ý kiến tại cuộc họp, Liên minh HTX tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, sớm đưa quỹ đi vào hoạt động, hỗ trợ các HTX phát triển hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo các dự thảo.

Đối với các nội dung do Sở Xây dựng báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan sớm có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Sở Xây dựng hoàn thiện các dự thảo. Trong đó, các huyện, thành phố trên cơ sở nhu cầu, kế hoạch phát triển cho ý kiến, đăng ký danh mục các chỉ tiêu, dự án liên quan đến nhà ở xã hội, nhà cho người có công, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư cho các dự án… để bảo đảm danh mục dự án phù hợp chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy định khác của pháp luật có liên quan … Sở Xây dựng và các huyện thống kê, rà soát số lượng nhà ở tập thể hiện có; cân đối chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm 2021 – 2025.

Ngân Huyền/ CTV Báo Thái Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam