Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đưa khu vực KTTT, HTX ngày càng phát triển vững mạnh

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ các ban, đơn vị tham mưu thuộc Liên minh HTX Việt Nam.
Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 trở lên phức tạp và khó lường, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng khu vực kinh tế tập thể, HTX trong năm 2021 cơ bản đã duy trì sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tuy giảm nhưng số lượng HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thành lập mới vẫn tăng, cụ thể: Thành lập mới 2.283 HTX, tăng 7% so với năm 2020, vượt 52,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021, giải thể 433 HTX; nâng tổng số HTX lên 27.394 HTX, tăng 7,6% so với năm 2020; tổng số Liên hiệp HTX đạt 108, tăng 6% so với năm 2020; tổ hợp tác có 119.710, tăng 0,4% so với năm 2020; thu nhập thành viên bảo đảm.
Trong năm 2021, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề, nhất là đợt dịch lần thứ 4; là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); nhưng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đạt một số kết quả nổi bật: (1) Các ban, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 149 đầu việc lớn; (2) Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp; phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương tổ chức tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW; 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, tham gia ý kiến Bộ hồ sơ xây dựng Luật HTX (sửa đổi); Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 19-NQ/TW về đất đai…; (3) Tham mưu trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và nhiều cơ chế chính sách mới, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho phát triển KTTT, HTX và tổ chức hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; (4) Phối hợp, làm việc có hiệu quả với các bộ, ngành, tổ chức thành công buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc tạo cơ chế chính sách, nguồn lực phát triển KTTT, HTX…; (5) Nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho các HTX bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; (6) Quyết liệt chỉ đạo và hoàn thành tiến độ công tác kế hoạch, phân giao tài chính ngân sách năm 2021; hoàn thành việc bảo vệ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch NSNN năm 2022; (7) Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam có sự chuyển biến về phong cách, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; công tác điều hành của các ban tham mưu đã có sự chuyển biến; chất lượng công việc được nâng lên; sự phối hợp giữa các ban, đơn vị gắn bó hơn.
Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế: (1) Năng lực tham mưu chính sách của các ban và triển khai của các đơn vị sự nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn hạn chế; (2) Chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo ban đôi lúc chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ và các công việc phát sinh Thường trực giao; một số ban chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; (3) Một số công tác triển khai còn chậm như triển khai Đề án vị trí việc làm; việc xử lý tồn tại ở một số doanh nghiệp trực thuộc chưa đáp ứng yêu cầu.
Năm 2022, trước dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội, và khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 có khả năng diễn biến phức tạp, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao, ủy thác nhiều nhiệm vụ quan trọng để đưa khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển vững mạnh.
Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể lao động xuất sắc và 16 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam