Thái Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 580 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42 nghìn thành viên và người lao động.

Xã viên Hợp tác xã chè Tân Hương (xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thu hái chè.

Các HTX bước đầu thực hiện được vai trò liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần chuyển dịch và cơ cấu lại kinh tế theo định hướng chung của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động liên kết, giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại giữa các HTX còn ít; quy mô HTX còn nhỏ, chưa năng động, linh hoạt trong sản xuất; việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, sản xuất còn hạn chế; sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao. Sự liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, làng nghề, hộ thành viên, hộ nông dân theo chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, thiếu tính ổn định, giá trị HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thái Nguyên chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX với hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 30 HTX trở lên; đến cuối năm 2025 phát triển thêm năm liên hiệp HTX; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt hơn 65%; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX hằng năm tăng từ 10% trở lên... Ðể đạt các mục tiêu, cùng với xây dựng, thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; đầu tư nguồn lực hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh và hỗ trợ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của các HTX nói chung. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của HTX được coi trọng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đánh giá tình hình, động viên, khen thưởng những mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm.

* Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở tỉnh An Giang đã tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư; người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Toàn tỉnh hiện có 1.772 mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực; thông qua hiệu quả hoạt động của các mô hình, các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đã đóng góp và vận động đóng góp được hơn 100 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Ðể duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, An Giang chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, nhất là giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc chính đáng; giải quyết công việc liên quan nhân dân công khai, minh bạch. Thực hiện công tác tiếp công dân đầy đủ, đúng quy định, giải quyết đúng pháp luật đơn, thư của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm ở địa phương được dư luận quan tâm. Chú trọng phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Theo báo Nhân dân

Link bài viết: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thai-nguyen-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-hop-tac-xa-636450/


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam