Tổng kết Khối các ban tham mưu:

Thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác chuyên môn

Ngày 10/1 tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Khối các Ban tham mưu trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi Tổng kết có đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Đảng viên, cán bộ nhân viên và người lao động của Khối thi đua các Ban tham mưu, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thu được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua đã được các thành viên triển khai bài bản, thiết thực, hiệu quả, với những cách làm riêng, đầy tính sáng tạo và ngày càng vào đi vào chiều sâu, có nhiều sáng kiến đột phá về nội dung và hình thức với nhiều mô hình mới được xây dựng.
Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua thi đua các Ban tham mưu đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết Giao ước thi đua năm 2022. Công tác khen thưởng đã được chú trọng, kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, khen thưởng người lao động trực tiếp (thành viên và người lao động các HTX, liên hiệp HTX); việc thẩm định hồ sơ khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các Ban tham mưu với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thi đua, phấn đấu và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 theo chương trình công tác, kế hoạch đã đặt ra.
Đồng chí Nguyễn Hùng Tiến trưởng khối tham mưu phát biểu tại hội nghị
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn một số hạn chế. Kinh phí chi cho tổ chức, phát động phong trào thi đua, khen thưởng còn rất hạn chế. Cơ chế đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân của các ngành, các cấp trong đó có Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, phức tạp. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn nhiều đơn vị chấp hành chưa nghiêm.
Năm 2023, khối thi đua các Ban tham mưu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, viên chức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và vị trí, vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác tổng kết, bình xét khen thưởng thông qua các phong trào thi đua năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tổng hợp đề nghị khen thưởng các cấp có thẩm quyền. Phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên của Khối các ban tham mưu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, thực hiện có hiệu quả cao các tiêu chí giao ước thi đua Khối đã đề ra. Chủ động tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023), phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả” do Liên minh HTX Việt Nam phát động.
Hội nghị đã bầu Ban kế hoạch hỗ trợ làm Trưởng Khối tham mưu và Ban kiểm tra làm Phó khối tham mưu.
Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam