Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Tiền Giang: Đồng hành cùng kinh tế tập thể phát triển bền vững

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho thành viên.

Có thể nói, việc ra đời Nghị quyết 13 ngày 18-3-2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT đã tác động rất lớn đến quá trình đổi mới, phát triển KTTT, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX). Lĩnh vực KTTT ở tỉnh Tiền Giang đã dần khẳng định là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Phát huy vai trò của mình, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V (2015 - 2020) đã đề ra. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang đã chủ động phối hợp các ngành, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Trong công tác vận động phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX tại những địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thăm và làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: MINH THÀNH

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Tú, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm củng cố, vận động thành lập HTX ở lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, phân công cán bộ trực tiếp đến các xã xây dựng nông thôn mới nhằm hỗ trợ các HTX điều chỉnh hồ sơ thủ tục đúng Luật HTX 2012, tiến tới hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Tiền Giang đã thành lập được 127 HTX theo Luật HTX năm 2012. Đi đôi với vận động thành lập HTX đảm bảo hoạt động thực chất, Liên minh HTX tỉnh còn tổ chức 42 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 2.576 lượt cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các HTX với các chuyên đề kỹ năng quản lý, điều hành HTX, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh... nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, khó khăn về nguồn vốn là tình trạng nhiều HTX gặp phải, đặc biệt là các HTX nông nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn này, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Tiền Giang đã giải quyết 23 lượt HTX và tổ hợp tác vay vốn với 51 phương án vay vốn, tổng vốn vay 45,34 tỷ đồng, trong đó số đã giải ngân 43,2 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 8,2 tỷ đồng.

Mặt khác, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ cho 34 HTX nông nghiệp sản xuất đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học - công nghệ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ về làm việc có thời hạn tại HTX, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng...

HỖ TRỢ PHẢI THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tú, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh sẽ củng cố, đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT. Các hoạt động phải đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, thiết thực, có chất lượng; các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng... phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các HTX thành viên.

Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các chính sách về phát triển KTTT; tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX chú trọng chất lượng và đúng Luật HTX năm 2012. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách về KTTT các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt quản lý, điều hành HTX.

Một trong những định hướng quan trọng của Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới là tập trung xây dựng, phát triển HTX nông nghiệp ở những nơi có điều kiện, địa phương có nhu cầu gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chú trọng những vùng sản xuất quy mô hàng hóa lớn, vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ chế biến và xuất khẩu, vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX. Đồng thời, khuyến khích các HTX cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ quản lý, kế toán các HTX nhằm nâng cao nghiệp vụ để có thể thụ hưởng các chính sách hỗ trợ HTX được UBND tỉnh Tiền Giang ban hành giai đoạn 2020 - 2025.

Link bài gốc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202010/lien-minh-hop-tac-xa-tinh-tien-giang-dong-hanh-cung-kinh-te-tap-the-phat-trien-ben-vung-911454/

Theo Đ. MINH - M. THÀNH/ báo ApBac


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam