Tiếp tục khẳng định hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 hợp tác xã (HTX), thu hút gần 3 triệu thành viên. Đặc biệt, số lượng thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn HTX nông nghiệp nhưng lại đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận.

Sáng ngày 7/12, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTXVN), Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (NQ13) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cùng 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã diễn ra với cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng zoom ở các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu LMHTXVN (Ảnh: HNV)

Báo cáo tóm tắt về quá trình 20 năm thực hiện NQ13 của LMHTXVN chỉ rõ, kinh tế tập thể (KTTT), HTX lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN) phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây; các loại hình HTX lĩnh vực PNN phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại; số lượng HTX, LHHTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch COVID-19; mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức của xã hội về HTX kiểu mới.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu (Ảnh: HNV)

Quá trình triển khai NQ13 cũng cho thấy Đảng, Nhà nước ta đã thực sự quan tâm, chú trọng đến đặc điểm, ưu thế của KTTT, HTX lĩnh vực PNN; có chủ trương, định hướng phát triển phù hợp và có cơ chế, chính sách riêng để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX lĩnh vực PNN. Đặc biệt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công, giám sát và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên có ý nghĩa quyết định.

Liên quan đến thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực PNN, đại diện của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; khu vực KTTT, HTX lĩnh vực PNN tiếp tục có những khó khăn, thách thức, nhưng vẫn có nhiều cơ hội và thuận lợi mới cho phát triển.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã cùng trao đổi, thống nhất cao rằng, KTTT, HTX lĩnh vực PNN đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, an ninh của đất nước, giữ vai trò chi phối cho sự phát triển nhanh và bền vững của toàn bộ kinh tế khu vực KTTT, HTX; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị, tham gia hoạt động kinh tế theo mô hình KTTT, HTX lĩnh vực PNN, được chú trọng quan tâm đặc biệt tạo điều kiện cho phát triển loại hình này.

KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp cần được phát triển nhanh và bền vững (Ảnh: HNV)

Do đó, phát triển KTTT, HTX lĩnh vực PNN nhanh và bền vững, chú trọng chất lượng, hiệu quả với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; không nóng vội, gò ép, không thờ ơ khi thành lập, tôn trọng nguyên tắc hoạt động của HTX, quy luật kinh tế thị trường. Củng cố và nâng cao hiệu quả các HTX đang hoạt động; sáp nhập, tái cơ cấu các HTX để tăng qui mô về vốn, thành viên, sản phẩm dịch vụ, thành lập các LHHTX nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia và địa phương; đổi mới công tác quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với KTTT, HTX lĩnh vực PNN; khắc phục tình trạng buông lỏng, quan tâm chưa đúng mức đối với lĩnh vực này thời gian qua. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật, sửa đổi và bổ sung chính sách riêng, đặc thù phù hợp với tổ chức sản xuất, cơ chế quản trị, đa dạng nhiều lĩnh vực hỗ trợ, thúc đẩy KTTT, HTX lĩnh vực PNN phát triển; đổi mới tổ chức, hoạt động nâng cao vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX.

Các đại biểu cũng nhất trí cao rằng, xây dựng và ban hành Luật HTX mới hoặc Luật HTX (sửa đổi), thay thế Luật HTX năm 2012, tạo hành lang pháp lý dễ dàng áp dụng trong thực tế, quy định cụ thể đối với từng loại hình, lĩnh vực hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để KTTT, HTX phát triển năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của HTX, thu hút hầu hết nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển KTTT, HTX, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai NQ13.

Mục tiêu phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN đến năm 2030: (1) Số lượng các loại hình KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN tăng trưởng từ 10% - 16%/năm; cả nước có khoảng 250.000 THT, 26.000 HTX, 70 LHHTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 5 triệu lao động thường xuyên; thu hút hầu hết hộ cá thể ở nông thôn và khoảng 30% hộ cá thể thành thị tham gia HTX, THT lĩnh vực PNN; (2) Hầu hết cán bộ quản trị, điều hành HTX và ban kiểm soát HTX có trình độ đại học, cao đẳng; các thành viên và người lao động được phổ biến kiến thức và đào tạo nghề; (3) 60% số HTX, LHHTX; 40% số THT trong lĩnh vực PNN ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản trị và sản xuất kinh doanh; 50% số HTX, LHHTX thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; (4) Vốn điều lệ và tổng tài sản của các THT, HTX, LHHTX trong lĩnh vực PNN tăng bình quân 10% - 15%/năm; (5) 80% HTX hoạt động có hiệu quả; (6) Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 (Nguồn: LMHTXVN)

Lê Anh/ báo điện tử DangcongsanVN


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam