09 04
Khi doanh nghiệp liên kết nông dân

Khi doanh nghiệp liên kết nông dân

Để nông sản đạt năng suất và chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân đưa kỹ sư xuống vùng sản xuất...

Ngày 09/04/2019