Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/LMHTXVN- CSPT 25/01/2019 CV số 63/LMHTXVN- CSPT về giải pháp phát triển KTHT, HTX và nâng cao năng lực của Liên minh HTX tỉnh/TP
09/NQ- LMHTXVN 20/01/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
06/NQ-LMHTXVN 11/01/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V
04/QĐ_LMHTXVN 08/01/2019 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng
1120/QĐ-LMHTXVN 26/10/2018 Quyết định về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình HTHT. HTX và hoạt động của LMHTX tỉnh, thành phố
26/10/2018 Biểu mẫu báo cáo kèm theo Quyết định 1120/QĐ-LMHTXVN
1108/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1109/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1098/QĐ-LMHTXVN 23/10/2018 Quyết định về việc thành lập BCĐ và TBT báo cáo LMHTXVN 25 năm thành lập và phát triển
1085/NQ-LMHTXVN 16/10/2018 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 9, khóa V
1046/QĐ-LMHTXVN 02/10/2018 Quyết định về việc ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng hội phí
919/QĐ-LMHTXVN 18/08/2018 Quyết định công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
716/QĐ-LMHTXVN 05/07/2018 Quyết định về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày HTX quốc tế năm 2018
466/QĐ-LMHTXVN 11/05/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam
465/QĐ-LMHTXVN 11/04/2018 Quyết định về việc thành lập tiểu ban thi đua khen thưởng hôi chợ 2018