Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
105/NQ-CP 09/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 576/KH-LMHTXVN 25/08/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 577/LM-HTXVN 25/08/2021 Về việc hợp tác đầu tư
574/LMHTXVN-VP 24/08/2021 Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1194-CV/BTGTW 16/08/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 341/QĐ-LMHTXVN 12/08/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam
12-KL/TW 12/08/2021 Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
21-HD/BTGTW 11/08/2021 Tuyên truyền kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
525/LMHTXVN-XTTM 10/08/2021 Triển khai thực hiện Chương trình 503
523/TB-LMHTXVN 10/08/2021 Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 7, triển khai công tác tháng 8/2021
Số 79/QĐ-BCĐKTTT 09/08/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
07/08/2021 Báo cáo: Tình hình phát triển KTT, HTX và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
510/KH-LMHTXVN 05/08/2021 Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới