Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
422/LMHTXVN-TTTT 23/06/2022 Kỷ niệm ngày quốc tế Hợp tác xã
37/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Kiến nghị không truy thu tiền thuê đất của Hợp tác xã
38/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Đề nghị quan tâm tạo điều kiện hoạt động đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
389/KH-LMHTXVN 15/06/2022 Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
280-CV/BTG 07/06/2022 Về việc tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
218A/QĐ-LMHTXVN 06/06/2022 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 (lần 2) của LMHTX Việt Nam
150-KH/BTGTW 26/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
237/LMHTXVN-XTTM 04/05/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX Coop-Expo 2022
28/2022/NĐ-CP 26/04/2022 Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
221/KH-LMHTXVN 22/04/2022 Tư vấn,hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
19/04/2022 Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)
34-KL/TW 18/04/2022 Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
3542/BTC-TCNH 18/04/2022 Xin ý kiến nhân sự Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
127/QĐ-LMHTXVN 12/04/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam