Lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012:

Đề xuất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã

Sáng ngày 03/08, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012.
Tham dự hội nghị có các đồng chí là nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam qua các thời kỳ; Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; và lãnh đạo văn phòng, ban trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Tại hội nghị các ý kiến tham gia đóng góp về một số nội dung trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) như: Tên gọi của Luật; cấu trúc, bố cục của Luật; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; bổ sung quy định về phân loại tổ chức kinh tế hợp tác; đăng ký thành lập tổ chức kinh tế hợp tác; thành viên tổ chức; tổ chức quản lý, điều hành; chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với tổ chức; bổ sung quy định về kiểm toán HTX…
Các đồng chí Nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Đưa các quy định về thành lập tổ chức của tổ hợp tác vào dự thảo luật sửa đổi
Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có ý kiến sửa đổi Luật phải phù hợp với phát triển của HTX, nên giữ nguyên tên gọi là Luật Hợp tác xã. Đưa các quy định về thành lập tổ chức của tổ hợp tác vào dự thảo luật sửa đổi để làm cơ sở pháp lý cho các tổ hợp tác phát triển thành lập HTX. Về kiểm toán hợp tác xã cần nghiên cứu làm rõ quy định cụ thể trong Luật Hợp tác xã sớm thực hiện trong thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm các nước
Đồng chí Nguyễn Xuân Hiên, Nguyên Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có ý kiến không nên đưa quy định về tổ hợp tác (THT) vào Luật Hợp tác xã bởi tổ hợp tác đã có nghị quyết riêng và hình thức hoạt động của THT có tính linh hoạt, nhưng lại không có tính pháp nhân, hoạt động đa dạng.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyên Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu ra ý kiến chúng ta cần phải xem lại HTX hoạt động khác doanh nghiệp ở đâu, cần đưa ra những điểm khác biệt, đặc trưng riêng của HTX, có tính sở hữu chung. HTX là sản phẩm của nền kinh tế thị trường, tập hợp nhiều thành phần nhỏ yếu liên kết lại và một phần của lợi nhuận được giữ lại hình thành quỹ chung không chia. Bên cạnh đó chúng ta phải đưa ra được vai trò của kiểm toán nội bộ, làm rõ quan hệ giữa kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát.
"Tôi đồng tình cao giữ nguyên tên gọi Luật Hợp tác xã bởi cả quá trình hình thành sửa đổi, nhận thức đều gắn liền với HTX và phong trào HTX phát triển hàng trăm năm và đến bây giờ các nước vẫn lấy tên hợp tác xã"- Đồng chí Phạm Văn An, Nguyên Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Tiến Quân, Nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhất trí với cách tiếp cận khi xây dựng sửa đổi luật cần có đánh giá cho đúng tình hình, cần có cái nhìn bao quát HTX vì đây là tiền đề quan trọng để chúng ta có định hướng đúng đắn, có lựa chọn phù hợp những nội dung cần sửa trong Luật Hợp tác xã. Chúng ta phải đi theo xu thế hiện nay đặc biệt là chủ trương hiện nay của Đảng, Nhà nước thúc đẩy liên kết về kinh tế, liên kết về tổ chức, xã hội mà phải đi đúng đường.
Đồng chí Nguyễn Ty, Nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có ý kiến chúng ta sửa đổi và bổ sung Luật Hợp tác xã dựa trên Nghị Quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính Trị mới ban hành. Và xem xét đề nghị thành lập thêm Ngân hàng Hợp tác xã cổ phần, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có cổ phần trong đó; Quỹ bảo lãnh tín dụng để tạo thuận lợi hỗ trợ cho HTX vay vốn.
Luật HTX 2021 có nhiều nội dung trừu tượng, khó đưa vào áp dụng thực tiễn 
Luật HTX năm 2012 đã bước đầu tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các HTX. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX năm 2012 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. 

Trước những ý kiến đóng góp của các đại biểu là nguyên lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Luật HTX năm 2012 hiện nay rất trừu tượng, khó áp dụng trong thực tiễn. Vậy nên, việc sửa đổi phải đảm bảo cụ thể, đơn giản hơn để phù hợp với nhận thức, nhu cầu và giải quyết được những khó khăn của các HTX hiện nay.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung không chỉ đơn thuần là việc tìm tên gọi phù hợp, mà còn là bước đột phá về tư duy, cách nhìn nhận nhằm thúc đẩy KTTT, HTX phát triển tương xứng với tiềm năng.

“Nội dung sửa đổi Luật HTX năm 2012 cần dựa trên cơ sở đánh giá tác động của Luật 2012 sau khi đưa vào áp dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, cần thể hiện được tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW để tạo hành lang thông suốt cho KTTT, HTX”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu.

Qua rà soát có 55 nội dung được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2012 gây khó khăn, trở ngại đối với với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã như thủ tục đăng ký, tổ chức lại, chuyển đổi, sáp, nhập, chia tách, giải thể hợp tác xã; quy định tỷ lệ vốn góp của thành viên không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã; 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã; hạn chế tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường.

Ngoài ra, tạo khung khổ pháp luật thuận lợi để hợp tác xã phát triển, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, lấy hợp tác xã là trung tâm; kế thừa tối đa quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn phù hợp và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam; khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012, tạo khung khổ pháp luật cụ thể cho tất cả các loại hình kinh tế tập thể hoạt động.

Hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển nhanh, bền vững và bình đẳng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bao trùm; sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng đa dạng các hình thức liên kết, hợp tác và từng bước sáp nhập các hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất, kinh doanh quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia và địa phương.

Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam