Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy khi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh ngày 26/10 về thực hiện Nghị quyết 13 – NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cùng làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm gian hàng sản phẩm liên kết chuỗi giá trị tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh

Chuyển đổi mô hình

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Lưu Quốc Doãn thông tin, Liên minh HTX tỉnh hiện có 35 Ủy viên Ban Chấp hành; 11 Ủy viên Ban Thường vụ; 3 Ủy viên Thường trực; 5 Ủy viên UBKT. Toàn tỉnh có 306 HTX (218 HTX nông nghiệp, 23 HTX CN-TTCN, 3 HTX xây dựng, 9 HTX thương mại, 27 HTX vận tải, 7 Quỹ tín dụng Nhân dân và 19 HTX thuộc lĩnh vực khác); có 203/306 HTX (66,3%) là thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh; 172.475 thành viên tham gia HTX; số lao động thường xuyên trong HTX là 38.535 người.

Thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, kinh tế tập thể, HTX có sự đổi mới, phát triển về số lượng và chất lượng. Kinh tế tập thể, HTX đã hỗ trợ rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều HTX đã đăng ký và chuyển đổi hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, phù hợp với Luật HTX năm 2012. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX gắn với chuỗi giá trị ngày càng được chú trọng, phát triển bền vững. HTX Công nghệ thông tin Huế là mô hình HTX đầu tiên của cả nước về các giải pháp công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng trong quản lý kế toán HTX nông nghiệp; quản lý điện nông thôn; quản lý, phát triển rừng bền vững, đa dạng sinh học…

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, nhiều ý kiến của các sở, ban, ngành tham gia buổi làm việc đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà kinh tế tập thể, HTX cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, HTX phát triển chậm, thiếu sự quan tâm; chính sách ban hành chưa phù hợp với thực tế hiện nay; quy mô HTX còn nhỏ; tổ chức, bộ máy chưa đáp ứng yêu cầu… Nhiều giải pháp cũng đã được kiến nghị, đề xuất để kinh tế tập thể, HTX phát triển hơn như: Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng; xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; sắp xếp lại mô hình HTX; hỗ trợ thêm các cơ chế, chính sách…

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Trên cơ sở các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã phân tích, chỉ rõ và gợi mở thêm nhiều vấn đề để Liên minh HTX tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới trên tinh thần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng, cần tiếp tục đổi mới các mô hình HTX phù hợp với thực tế hiện nay. HTX phải phát triển theo mô hình chuỗi giá trị sản phẩm, giá trị liên kết, là bà đỡ của nông dân. HTX cần xác định, phải luôn là đầu mối phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Muốn vậy, ngoài quyền lợi, các HTX cần tạo sức hấp dẫn cho người nông dân bằng hoạt động của mình.

Người dân mua nông sản tại gian hàng sản phẩm liên kết chuỗi giá trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gợi mở, Liên minh HTX tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, nhưng cần tập hợp, vận động chính bằng các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đỡ đầu với những sản phẩm chủ lực, nhưng phải bám sát sự định hướng phát triển của tỉnh để tạo nên thương hiệu về các sản phẩm riêng có của Huế. HTX phát triển theo hướng nền nông nghiệp bền vững, nhưng cần chú ý đến nhu cầu thị yếu hiện nay. Xây dựng thương hiệu các sản phẩm, nhưng cần nâng cao để trở thành giá trị thương mại. Phát triển kinh tế tập thể, HTX phải đặc biệt chú trọng đến công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cần tập trung đánh giá lại toàn diện các mô hình kinh tế tập thể, HTX; tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả hơn nữa. Muốn phát triển mạnh thì một trong những quy tắc bất di bất dịch chính là, HTX phải làm ăn hiệu quả, không ngừng nâng cao và ổn định thu nhập. Đây là bài toàn khó, nên vai trò của Liên minh HTX tỉnh rất quan trọng. Không chỉ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, mà Liên minh HTX tỉnh còn kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các HTX để đề xuất, giải quyết kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ rõ, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan đến kinh tế tập thể, HTX thời gian qua là chưa chặt chẽ, thiếu chủ động. Do vậy, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Muốn vậy, cần phải có quy chế phối hợp từng năm chính bằng những việc làm thật cụ thể liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ký kết quy chế phối hợp để triển khai thực hiện, tránh hình thức, nhưng phải bám sát các chủ trương, mục tiêu phát triển của tỉnh. Hoạt động phối hợp cũng phải phù hợp, không ôm đồm và thực sự mang lại hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức và Liên minh HTX tỉnh liên kết, hợp lực để cùng nhau triển khai thực hiện, nhưng không chồng chéo, bất cập.

Tin, ảnh: Anh Phong/báo Thừa Thiên Huế


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam