Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Hiệu quả từ công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực KTTT Đắk Nông

Từ những người nông dân thuần túy trở thành người lãnh đạo, quản lý, điều hành các HTX, hầu hết các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hay kiểm soát viên các HTX gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Trong quá trình ấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng do Liên minh HTX tỉnh triển khai đã giúp cho những người nông dân trở thành “những con Sếu đầu đàn” dẫn dắt tập thể thành viên HTX hội nhập thành công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay. 

Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu hữu cơ năm 2020

Thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã xác định, trình độ của đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định sự thành công của HTX. HTX nào có những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trình độ quản trị HTX, hiểu sâu sắc về bản chất HTX, am hiểu về các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường thì sẽ dẫn dắt HTX ấy hoạt động ngày một hiệu quả. Đối với các HTX hoạt động kém hiệu quả thì nguyên nhân cơ bản là do những người đứng đầu đã định hướng, tổ chức và hoạt động không đúng bản chất của HTX, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của thành viên, khách hàng. Xác định công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX là nhiệm vụ rất quan trọng, nên trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã tập trung làm công tác tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Liên minh HTX chủ động nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp đổi mới trong công tác bồi dưỡng, đáp ứng đúng nhu cầu về công tác bồi dưỡng của cán bộ các HTX.
Về công tác tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn: Giai đoạn từ năm 2013 - đến năm 2019, đã mở được 24 khóa bồi dưỡng kiến thức cho 1.250 lượt cán bộ các HTX. Riêng năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Liên minh HTX tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt 5 khóa bồi dưỡng cho khoảng hơn 200 cán bộ các HTX. Nội dung bồi dưỡng hàng năm được lựa chọn trên cơ sở khảo sát nhu cầu nội dung bồi dưỡng của các HTX, tập trung chủ yếu những nội dung: quản trị, điều hành hoạt động của HTX đúng với bản chất, nguyên tắc, giá trị của HTX theo quy định của luật HTX năm 2012; kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế; kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ gắn với hoạt động liên kết ngang của các nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ trong chuỗi giá trị; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh chiến lược phù hợp với các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, nhất là quy luật cùng cầu, trên cơ sở đó, giúp cho các HTX nhận thấy những nhu cầu bức thiết của thành viên, khách hàng và thị trường để tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, ở các khóa bồi dưỡng còn làm sáng tỏ nội dung của các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, thông qua đó, giúp cho các HTX xác định đủ điều kiện tham gia khâu nào mang lại lợi nhuận mà phù hợp năng lực nội tại của mình. Đối với phương pháp bồi dưỡng được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tập, giảm lý thuyết, tăng phần thực hành trực tiếp; đồng thời sau các khóa bồi dưỡng, đều tổ chức cho các HTX đi thăm quan, học tập các mô hình HTX điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả trên cả nước. Sau các chuyến đi thăm quan thực tế, đã giúp cho đội ngũ cán bộ các HTX có cái nhìn trực quan về kinh tế thị trường, vai trò, lợi ích của HTX trong nền kinh tế thị trường, qua đó đã vận dụng vào thực tiễn hoạt động của HTX ngày một hiệu quả.
Về công tác đào tạo dài hạn: trong giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2019, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp trên cả nước cử 38 học viên là thành viên của các HTX tham gia đào tạo dài hạn. Nội dung đào tạo chủ yếu bao gồm: quản trị kinh doanh, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp...

Hà Công Xã/ Phòng Chính sách tuyên truyền Phát triển HTX


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam