Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2022 – triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm

Sáng ngày 16/02/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và ký giao ước thi đua Khối thi đua các Hợp tác xã (HTX) năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang và hơn 200 đại biểu đại diện cho các HTX, doanh nghiệp là đơn vị thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đã trở về trạng thái bình thường. Trong năm, tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định và đạt được những kết qủa đáng khích lệ: số lượng HTX thành lập mới tiếp tục duy trì ở mức cao, có 120 HTX thành lập mới (Đạt trên 150% kế hoạch của năm), nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh là 1016 HTX ; Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.445 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 41.495 người.

Hoạt động của các HTX tiếp tục được đổi mới, thiết thực gắn với lợi ích của các thành viên. Phần lớn HTX có mục tiêu, kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể. Nhiều HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã làm tốt vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Một số HTX đi đầu trong việc vận động, tổ chức cho các hộ nông dân dồn điền đổi thửa, khắc phục được hạn chế về ruộng đất manh mún, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân. Các HTX lĩnh vực phi nông nghiệp cũng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tìm kiếm hướng đi mới, cạnh tranh lành mạnh với các loại hình doanh nghiệp khác, thích hợp để duy trì ổn định, tạo đà phát triển đi lên. Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát huy tốt vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, thể hiện rõ trong hoạt động cung cấp tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây được xem là một kênh dẫn vốn quan trọng trực tiếp huy động vốn và cho vay các hộ nông dân để sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Năm 2022, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh (tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển KTTT; tư vấn phát triển HTX, thành viên mới; bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại….) Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang bám sát chỉ đạo của tỉnh tập trung tham mưu nhiều Chương trình, Đề án lớn mang tính lâu dài, thực sự hỗ trợ KTTT của tỉnh phát triển hiện đại, bền vững: Đã tham mưu UBND tỉnh tham mưu ban hành 03 đề án giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; phối hợp tham mưu nhiều nội dung quan trọng nằm trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và 20-NQ/TW BCH của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tham mưu đưa vào Kế hoạch của UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19 và 20 của Trung ương 03 Đề án lớn giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng thời Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ làm cầu nối giúp các HTX liên doanh liên kết, tiêu thụ sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại; công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thành viên …đặc biệt là việc tổng hợp khó khăn vướng mắc của các HTX, thông qua việc tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX; qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc; những kiến nghị, đề xuất của các HTX, liên hiệp HTX trong hoạt động và đã có sự chỉ đạo kịp thời với sự vào cuộc thực sự của các sở, ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho các HTX, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX của tỉnh vươn lên, hoạt động theo đúng định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự đã thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra năm 2023. Đồng thời, đại diện các đơn vị tiếp tục nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và kiến nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh cần có những chính sách đặc thù, có hành lang pháp lý cụ thể để triển khai các chính sách hỗ trợ đã ban hành, giúp các HTX tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Bà Đào Thị Hương, Giám đốc HTX sản xuất mỳ Trại Lâm, Huyện Lục Ngạn biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang trong năm 2022. Qua nghe báo cáo tình hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị có thể thấy, kinh tế tập thể trong năm qua tiếp tục có sự phát triển khởi sắc, số lượng HTX thành lập mới cao so với mặt bằng chung của cả nước. Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu và triển khai nhiều nội dung mang tính chiến lược, dài hơi và có tầm nhìn. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, khu vực KTTT, HTX nói chung và của tỉnh Bắc Giang vẫn còn nhiều hạn chế như: Quy mô của các HTX nhìn chung còn nhỏ, doanh thu thấp, chất lượng hoạt động chưa cao; hiệu quả thiết thực cho thành viên từ hoạt động của HTX mang lại còn hạn chế.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, để đạt được mục tiêu đề ra, tôi đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sau: tiếp tục quan tâm tuyên truyền phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu được vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân. Triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ HTX đặc biệt là các Đề án đã được phê duyệt; hoàn thiện Điều lệ và cơ chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX sau khi sắp xếp lại tổ chức và hoạt động bám sát hướng dẫn của Nghị định số 45; hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất sớm đưa Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX vào hoạt động; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại bám sát theo kế hoạch của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giúp các HTX liên kết, giới thiệu sản phẩm, đồng thời thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết nông sản; tham gia có hiệu quả việc sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và tham gia tích các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam. Song song với việc phát triển HTX thành lập mới cần quan tâm giải thể các HTX đã ngừng hoạt động. Với nội lực hiện nay cùng với sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về con người của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có những hoạt động cụ thể tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh nhà ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thường trực, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể ; Triển khai có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan năm 2023 như: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, trọng tâm là 04 Đề án đó là: Đề án “hỗ trợ phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và HTX nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”; Để án “hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động kế toán, kiểm toán trong các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 2030”; Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang” và Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng, đi đôi với chất lượng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động thường xuyên về bồi dưỡng tập huấn, hỗ trợ vốn, xúc tiến thương maị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị thành viên. Đối với các đơn vị thành viên đề nghị các đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh, các HTX cần tập trung cao để triển khai ngay những nhiệm vụ, giải pháp Hội nghị đã thông qua, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tích cực vận động và hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, phát triển đúng hướng và phát triển bền vững với nhiều hình thức đa dạng liên kết hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của HTX; các đơn vị thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Điều lệ Liên minh HTX để ngày càng xây dựng tổ chức Liên minh HTX xứng đáng với vai trò đại diện, bảo vệ, hỗ trợ hiệu quả các HTX, góp phần xây dựng lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã biểu dương các đơn vị hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và của các địa phương năm 2022. Có 02 HTX được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 07 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”; 06 tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 03 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Kết quả đó là sự ghi nhận và động viên kịp thời của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và của tỉnh đối với những cố gắng nỗ lực của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên trong năm qua.

Đồng thời với vai trò là Trưởng khối thi đua các HTX đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2023 với các mục tiêu thi đua cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình từng lĩnh vực HTX góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho các thành viên HTX

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xãViệt Nam trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

                             Đại diện các lĩnh vực ký giao ước thi đua khối HTX năm 2023

Nguyễn Thị Thúy
Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam