Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chiều 26/1, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, năm 2021 Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị và toàn hệ thống hoàn thành tốt việc xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 như: (1) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội VI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong toàn hệ thống; (2) Thực hiện quyết liệt, điều chỉnh linh hoạt Chương trình công tác để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho thành viên gặp khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19; (3) Tích cực chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết trong lĩnh vực phi nông nghiệp; (4) Đổi mới công tác tuyên truyền thông qua tổ chức truyền thông hiệu quả các sự kiện, hoạt động, phong trào thi đua của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; (5) Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển KTTT, HTX; tập trung triển khai Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX; (6) Thực hiện tốt chức năng, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên; (7) Chủ động đổi mới phương thức tư vấn, hỗ trợ HTX phù hợp điều kiện dịch Covid-19; củng cố, tập trung nguồn lực cho công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX; (8) Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; phản ứng linh hoạt, có quyết sách kịp thời với diễn biến của dịch Covid-19; nâng cao năng lưc đối ngoại, hợp tác quốc tế; (9) Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; (10) Công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, cũng như trong thời gian tới, phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tập thể Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tăng cường đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ thủ trưởng; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng xây dựng sắp xếp vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, viên chức; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam