HTX nông nghiệp Phú Thạnh: thực hiện chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn với xây dựg nông thôn mới

HTX nông nghiệp Phú Thạnh được thành lập năm 2005 trên cơ sở hợp nhất 03 HTX: Đức Lộc, Phú Cường và Trường Thạnh. Diện tích phục vụ sản xuất 1.700 ha, với 1.750 hộ, 154 thành viên, vốn góp 862 triệu đồng. Đến nay, tăng lên 378 thành viên, vốn góp 2,6 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động là 9,5 tỷ đồng.

HTX hoạt động với 13 dịch vụ so với lúc mới hợp nhất tăng 11 dịch vụ: Bơm tưới tiêu, nạo vét kênh mương bằng cơ giới (Kobe), cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết bao tiêu sản phẩm, thu gom rơm, kinh doanh lúa giống, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn an toàn, kinh doanh gạo lúa - nếp sạch, cày xới, phun xịt, trồng dưa lưới trong nhà màn, tín dụng nội bộ và dịch vụ cho thuê xe du lịch. Với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ đầu vào, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra cho thành viên và nông dân trên địa bàn

Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tập trung, thiếu liên kết, yếu tố kỹ thuật; từ đó, làm cho nông sản làm ra không ổn định về số lượng, không đồng đều về chất lượng; như vậy, việc tiêu thụ sản phẩm sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, liên kết sản xuất là xu thế tất yếu, trong đó có liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp thông qua đại diện HTX, tổ hợp tác có sự tham gia của Nhà nước và nhà khoa học. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất trong chuỗi giá trị.

Thành viên HTX tham gia sản xuất

Trong những năm qua HTX nông nghiệp Phú Thạnh đã có những bước chuyển biến tích cực, năm 2018 Liên kết với 05 doanh nghiệp ký hợp đồng với 102 hộ, diện tích 196,5 ha, năm 2019 liên kết với 03 doanh nghiệp ký hợp đồng với 256 hộ, diện tích 399 ha, năm 2020 liên kết với 02 doanh nghiệp ký hợp đồng với 293 hộ, diện tích 391 ha.

Diện tích liên kết với doanh nghiệp tăng hàng năm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, từng bước ổn định thu nhập cho các thành viên, tổng tài sản của HTX ngày càng tăng, phát triển mạnh về vốn sản xuất, giúp cho tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hay trên doanh thu ngày càng tăng (từ 4 - 7%), thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng lên qua các năm.

Trong xây dựng nông thôn mới, về tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất. Thực tế cho thấy, phát triển HTX không chỉ nâng cao thu nhập, tạo đầu ra sản phẩm ổn định cho nông dân mà còn góp phần chuyển dịch lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, nguồn vốn để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, năm 2019 xã Phú Thạnh đã được UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với lộ trình đề ra.

Được sự lãnh chỉ đạo kịp thời, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ngành các cấp; có sự thay đổi về nhận thức trong các cấp chính quyền, cán bộ và người dân về HTX kiểu mới. Thực tiễn tác động của Luật HTX năm 2012 và chính sách về HTX NN là có phù hợp với điều kiện phát triển HTX, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thu nhập của người dân. Quản lý và điều hành chặt chẽ HTX có tiềm lực kinh tế mạnh, được sự ủng hộ và tin tưởng của thành viên và nông dân trong vùng; Có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm quản lý điều hành, có sự năng động và sáng tạo trong kinh doan. Có sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo HTX. Quan trọng hơn cả là việc dám nghĩ, dám làm của tập thể HĐQT. HĐQT luôn mạnh dạn đề xuất với thành viên về việc mở rộng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời luôn thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan và tập thể người lao động.

Bên cạnh những thuận lợi mà HTX đang có, việc vận động nông dân tham gia thành viên chưa đạt. Tỷ lệ nông dân có đất tham gia thành viên còn thấp: 661/1651ha đạt 40% (Nghị quyết 45%); Liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm chưa đa dạng, chưa nhiều, diện tích còn thấp.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp trên địa bàn (tỉnh, huyện, xã) để giúp HTX phát huy tốt vai trò làm cầu nối hết sức hiệu quả trong việc liên kết với các đối tác có uy tín để thực hiện liên kết gắn với chuỗi giá trị.

HTX trực tiếp ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp để làm các dịch vụ cung ứng, chế biến tiêu thụ nông sản và thực hiện trọn gói hoạt động đầu vào, đầu ra nhằm mang lại nhiều lợi ích cho thành viên HTX và nông dân.

HTX cần xác định yếu tố quyết định nhất đó là nguồn nhân lực quản lý, phải được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Phải khắc phục hạn chế về tiếp cận và huy động vốn. Tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế khác, tạo chuỗi cung ứng, tiêu thụ nông sản.

UBND tỉnh, các Sở, ban ngành hỗ trợ HTX tiếp cận các chính sách cho HTX vay vốn từ các nguồn Quỹ đầu tư phát triển HTX để HTX tiếp cận và thuê đất của nông dân trong vùng quy hoạch nhằm thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm lúa, nếp sạch, lúa, nếp hữu cơ.

Liên minh HTX tỉnh và Chi cục phát triển nông thôn tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, nhằm nâng cao vai trò quản lý và kỹ năng kinh doanh của Ban Giám đốc, đào tạo nhân viên phát triển thị trường, bán hàng; phát huy chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ của Kế toán.

Các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về HTX kiểu mới. Tuyên truyền về tính hiệu quả và cách làm hay của mô hình kinh tế tập thể để người dân thấy được vai trò và lợi ích khi tham gia HTX và ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ./.

Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam