Khu vực Kinh tế tập thể, HTX tỉnh Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm, trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong hệ thống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã (HTX) vào Việt Nam. Trong thư gửi Điền chủ nông gia Việt Nam năm 1946, Bác viết:“HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều”. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người, những năm qua cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động khu vực KTTT, HTX tỉnh Yên Bái luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát triển KTTT với nhiều hình thức đa dạng, tiến lên làm giàu cho thành viên và nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy hòa nhập xã hội... tính đến hết năm 2020, khu vực KTTT tỉnh Yên Bái đã đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 36 tỷ đồng, toàn tỉnh hiện có 4.423 THT và 503 HTX (trong đó lĩnh vực nông nghiệp 303 HTX, công nghiệp 74 HTX, vận tải 10 HTX, thương mại dịch vụ 82 HTX, xây dựng 17 HTX và Quỹ Tín dụng nhân dân 17quỹ), doanh thu bình quân của HTX đạt 2 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 374 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, rõ ràng lợi ích của tham gia HTX mang lại nhiều hơn so với trước khi hợp tác, cho chúng ta thấy những tư tưởng tinh hoa về HTX của nhân loại đã được Bác Hồ kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong điều kiện thực tiễn của đất nước.

Hình ảnh Bác Hồ về thăm HTX Cầu Thành- Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (ảnh minh họa, nguồn Internet)

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Khu vực KTTT, HTX tỉnh Yên Bái đang có sức lan tỏa trong cộng đồng từ chính những việc làm cụ thể, thiết thực, những tấm gương sáng tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như: Năm 2019 Cơ quan Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cuộc vận động cán bộ, viên chức của cơ quan và các doanh nghiệp, HTX, Quỹ tín dụng nhân dân cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” theo tinh thần của Liên minh HTX Việt Nam với tổng số tiền ủng hộ 179.650.000 đồng, qua đó đã hiện tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc khu vực KTTT, HTX Yên Bái đối với tình cảm, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam.

Quang cảnh Công trình “Hợp tác với Bác Hồ” tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, làng Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (ảnh minh họa, nguồn Trung tâm thông tin-tuyên truyền, Liên minh HTX Việt Nam)

Cùng với đó, nổi bật trong học tập và làm theo Bác là tấm gương sáng tạo trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất của Ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình hay nữ Giám đốc HTX 9X (Đồng Thị Hiền) làm kinh tế giỏi, học theo Bác còn được thể hiện bằng những việc làm thiết thực mà nhân văn là HTX Suối Giàng chăm lo nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Chấn thông qua việc không ngừng tăng năng xuất chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó, tiêu biểu cho tấm gương vì cộng đồng phải kể đến nữ Giám đốc HTX Trung Thành (Trần Thị Tình) luôn lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng và sức khỏe của người tiêu dùng đặt lên hàng đầu hay HTX Thái Sơn, huyện Lục Yên - đơn vị tiêu biểu phát triển sản phẩm OCOP; ở góc độ khác, học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ còn được cụ thể hóa bằng cách làm mới, sáng tạo trong phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị của một số HTX tiêu biểu trong khu vực KTTT tỉnh, như: HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, HTX Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, HTX 6/12 Đào Thịnh, HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, HTX Dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi, HTX Vạn Hoa, HTX dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm, HTX Lũng Lô… Những việc làm, hành động cụ thể, giản dị, thiết thực đó, những tấm gương sáng có sức lan tỏa đã tạo được sự đồng thuận trong toàn hệ thống và niềm tin của nhân dân, góp phần hiện thực hóa tư tưởng khát vọng của Hồ Chủ Tịch trong việc kế thừa tư tưởng về hợp tác xã của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin “ HTX chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ”.

Thành viên HTX DV Nông nghiệp hữu cơ Trung Thành thu hái đặc sản Chuối tiến vua - sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020 (Chuối tiến vua Yên Hợp quả tươi đóng hộp)

Thành viên HTX DV Nông nghiệp hữu cơ Trung Thành thu hái đặc sản Chuối tiến vua - sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020 (Chuối tiến vua Yên Hợp quả tươi đóng hộp)

Một số sản phẩm OCOP 3 sao của các HTX, doanh nhiệp thành viên trong Khu vực KTTT tỉnh được UBND tỉnh công nhận năm 2020

Giấy chứng nhận đạt Giải Nhì tại Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX đối với “Giải pháp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sử dụng hệ thống cấp nhiệt hơi nước hấp chín sản phẩm chế biến măng Bát độ xuất khẩu” của ông Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình

Bước sang năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đối với kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, trong đó có khu vực KTTT, song cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong khu vực KTTT, HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai, từng bước đứng vững bằng nội lực, quyết tâm đưa KTTT tỉnh phát triển bền vững. Nền tảng cho những cơ hội và kết quả trên chính là niềm tin, sự đoàn kết, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề đột phá năm 2021 đã được Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, thôn, bản và gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh”.

Thời gian tới, Khu vực KTTT, HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân khu vực KTTT, HTX tỉnh nhà trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Liên minh HTX tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 bằng những việc làm sáng tạo, hành động cụ thể, thiết thực với ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh, trong các HTX, THT, doanh nghiệp thành viên, từ đó có ý nghĩa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội./.

                                                                 
CTV: Hoàng Hà
                                                      Liên minh HTX tỉnh Yên Bái


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam