24 05
Giảm phát trở lại trong tháng 5

Giảm phát trở lại trong tháng 5

Mặc dù mục tiêu kiềm lạm phát cả năm dưới 6,8% có thể thành công song giảm phát tháng 5 diễn ra giữa bối cảnh cầu tiêu dùng suy...

Ngày 24/05/2013