Liên minh Hợp tác xã Quảng Ninh:

Kịp thời thông tin những khó khăn vướng mắc của hợp tác xã theo Nghị quyết 105/NQ-CP

Thực hiện Văn bản số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 442/CV-LMHTX ngày 22/9/2021 đề nghị cán bộ viên chức cơ quan và các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin và nghiên cứu Nghị quyết 105/NQ-CP để triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa. Trồng hoa tại HTX Rau, hoa Đồng Chè tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Cụ thể, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Liên minh HTX tỉnh cần:

- Quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP; sử dụng đa dạng hoá các hình thức, các kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời đến HTX, liên hiệp HTX và THT tại các địa phương trên địa bàn tỉnh về Nghị quyết số 105/NQ-CP và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, để kịp thời tháơ gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, HTX thành viên.

- Bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

- Bám sát và nắm vững các quy định và thực hiện biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương để phổ biến và tư vấn kịp thời cho HTX; nắm bắt kết quả và tác động của chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với HTX, để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm phát triên thương mại và đầu tư, Trung tâm khoa học, công nghệ vả môi trưởng, Trung tâm các Chương trình kinh tế - xã hội, các Trường đào tạo...), Saigon-Coop, Ngân hàng HTX Việt Nam và Doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia để hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ cho HTX: (1) Đấy mạnh kết nối cung – cầu, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX; (2) Cung ứng các yếu tố đầu vào, liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; (3) Hỗ trợ vay vốn tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cấp tỉnh, đồng thời tư vấn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn; (4) Xúc tiến công nghệ và triển khai đầu tư dự án nhằm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh HTX; (5) Đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị hoạt động...

- Tổng hợp theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX thành viên trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực đề hỗ trợ các HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX để báo cáo UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Sở, ban, ngảnh địa phương xem xét giải quyết.

Các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh cần:

- Chủ động đề xuất với các cấp, các ngành, các phòng ban liên quan ở địa phương để được ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động, thành viên của HTX,

- Phối hợp với các bộ phận cơ quan Liên minh HTX tỉnh để được tư vẫn hỗ trợ trong xây dựng phương án SXKD,.. nhất là việc kịp thời thông tin những khó khăn vướng mắc của HTX để Liên minh HTX tỉnh được biết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành địa phương xem xét giải quyết.

- Chủ động tiếp cận các cấp, các ngành và địa phương để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước (nếu HTX, DN gặp khó khăn). Bên cạnh đó cần tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm của mình cho các HTX khác cùng biết, để cùng triển khai thực hiện.

Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam