Liên minh HTX tỉnh Yên Bái hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh giao

Đến ngày 20/12/2020, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh giao, trong đó có 5/6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể hóa Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân phụ trách thực hiện với 6 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Chủ trì, hỗ trợ thành lập mới 30 hợp tác xã (HTX); chuyển đổi 10 HTX thành HTX kiểu mới; (2) Duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững tối thiểu 250 HTX; (3) Kiểm tra thẩm định, đánh giá các HTX, tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2020, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy định kỳ 3 tháng/lần; (4) Xây dựng 03 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; (5) Xây dựng 05 sản phẩm OCOP do Liên minh HTX tỉnh trực tiếp thực hiện ở cơ sở; (6) Tuyền truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo

Đ/c Đỗ Nhân Đạo –  Chủ tịch Liên minh HTX chủ trì họp cán bộ chủ chốt Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động 190

Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng, ban, đơn vị và của từng cán bộ, viên chức. Kết thúc năm 2020, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả vượt bậc, toàn diện (hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó 5/6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Nổi bật là công tác chủ trì tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 65/30 HTX, đạt 217% so với kế hoạch (30 HTX/năm). Bên cạnh đó Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, Tổ hợp tác; năm 2020 toàn tỉnh thành lập mới 92/60 HTX đạt 153,3% và 1.283/1000 THT đạt 128,3% so với kế hoạch, các HTX, THT được thành lập mới hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực và đảm bảo theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Giấy Chứng nhận thành viên cho HTX nông lâm nghiệp Xanh 27/7, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, là HTX được thành lập mới tháng 7/2020

Để hỗ trợ 10 HTX được lựa chọn chuyển đổi thành HTX kiểu mới, Liên minh HTX tỉnh đã ký hợp đồng với các đơn vị, định hướng, tư vấn đưa cán bộ trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học về làm việc tại HTX có thời hạn, gồm các chuyên môn Kế toán và Kỹ thuật nông, lâm nghiệp; tư vấn tổ chức lại sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; đồng thời tích cực vận dụng, huy động các nguồn lực từ Trung ương, địa phương và các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ vốn, công nghệ... Do đó, năm 2020 đã hỗ trợ chuyển đổi thành công 16 HTX thành HTX kiểu mới, đạt 160% kế hoạch tỉnh giao (10 HTX/năm).

Song hành với phát triển nhanh về số lượng, là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT ngày càng được nâng cao, để duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững tối thiểu 250 HTX trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng các hạng mục của “Đề án củng cố, phát triển HTX, THT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển Kinh tế tập thể (KTTT), các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương rà soát, theo dõi tình hình hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn để có phương án tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các HTX,THT. Đồng thời, tích cực tìm kiếm, phối hợp với các Trung tâm Xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh lựa chọn HTX có sản phẩm bảo đảm uy tín, chất lượng, thương hiệu để hỗ trợ các HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 265 HTX hoạt động  hiệu quả, đạt 106% kế hoạch tỉnh giao, số HTX hoạt động hiệu quả chiếm hơn 70% tổng số HTX đang hoạt động.

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên - Liên minh HTX tỉnh làm việc với HTX Hồng Ca, huyện Trấn Yên để hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho HTX
Thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của Chương trình hành động 190 đó là:“Giảm nghèo nhanh và bền vững”, Liên minh HTX tỉnh được giao vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo. Ngay từ đầu năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đã khảo sát, phối hợp với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh như Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải...lựa chọn các hộ nghèo có địa chỉ để giúp đỡ, hỗ trợ học tập và tìm kiếm việc làm cho các gia đình với nhiều hình thức đa dạng. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh vận động cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh, các HTX, doanh nghiệp thành viên, đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Đến nay đã có 107 hộ nghèo và con em họ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, các loại cây, con giống, phân bón, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... để phát triển chăn nuôi, sản xuất, yên tâm học tập từng bước thoát nghèo bền vững.

Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ cây giống, phân bón cho các hộ nghèo

tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Song song việc tư vấn, giúp đỡ hỗ trợ thành lập mới các HTX, Tổ hợp tác, Liên minh HTX tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, thẩm định, đánh giá các HTX, THT được thành lập mới. Trong năm 2020, đã thực hiện kiểm tra 41 hồ sơ HTX, 62 hồ sơ Tổ hợp tác, kiểm tra tình hình hoạt động thực tế 07 HTX, qua đó, có những kiến nghị, đề xuất và định hướng, hỗ trợ kịp thời để các HTX, THT tổ chức hoạt động theo đúng quy định; đồng thời định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định (03 tháng/lần).

Một trong 6 nhiệm vụ được tỉnh giao trong Chương trình hành động 190, đó là: Xây dựng 03 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị: Thực hiện nhiệm vụ Liên minh HTX tỉnh đã rà soát, lựa chọn 3 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên doanh, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các đơn vị thực hiện liên doanh, liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương; do vậy các HTX bước đầu đã hình thành các chuỗi sản xuất từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, đến cung cấp sản phẩm cho thị trường và người tiêu dùng; đến nay, đã hỗ trợ thành công 5 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị (đạt 166,7% kế hoạch), đó là: (1) HTX DVTH Hồng Ca; (2) HTX 6/12 Đào Thịnh (huyện Trấn Yên); (3) HTX nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm (Văn Yên); (4) HTX Lũng Lô và (5) HTX DVTH Tân Thịnh (Văn Chấn).

Phòng Nghiệp vụ- chính sách, Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ HTX Lũng Lô các hồ sơ, thủ tục để xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Thực hiện phương châm:“Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Một nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 mà Liên minh HTX tỉnh đã tích cực, chủ động, linh hoạt và bài bản trong quá trình triển khai thực hiện, đó là: Xây dựng 05 sản phẩm OCOP do Liên minh HTX trực tiếp thực hiện ở cơ sở đạt 3 sao. Đầu năm 2020, Liên minh HTX tỉnh được giao xây dựng 05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Đến tháng 7/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 1475/QĐ-UBND “Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2030”. Theo đó, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã lựa chọn, đăng ký xây dựng 8 sản phẩm OCOP cho 07 HTX và doanh nghiệp thành viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, Liên minh HTX tỉnh luôn xác định: “Làm OCOP để mang lại lợi ích cho HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp và người dân”, do đó đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, viên chức chủ động tư vấn, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp thành viên để xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP đảm bảo chặt chẽ, bài bản và đầy đủ. Đến tháng 12/2020, tất cả 08 sản phẩm OCOP của các đơn vị do Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2020, đó là: (1) Măng khô Thác Bà - Công ty Yên Thành, huyện Yên Bình; (2) Tinh dầu quế Công Tâm - HTX DVTH Công Tâm; (3) Nước rửa chén tinh dầu quế - HTX sản xuất dược liệu Thái Dương; (4) Tinh dầu thực vật Đại Phú An - HTX Tĩnh Dung, huyện Văn Yên; (5) Tinh dầu xả Hương Chanh - HTX Hương Chanh, huyện Trạm Tấu; (6) Chè Shan tuyết Púng Luông - HTX dịch vụ NN Púng Luông, Mù Cang Chải; (7) Cá rô lọc xương sấy hồ Thác Bà và (8) Cá mương sấy hồ Thác Bà -  HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, Yên Bình)

Một số sản phẩm OCOP 3 sao của các HTX, doanh nhiệp thành viên được Hội đồng cấp tỉnh công nhận sản phẩm OCOP năm 2020, do Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ

 Những kết quả nổi bật đạt được từ Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy năm 2020, sẽ là động lực để Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế tập thể năm 2021 và thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

 

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam