Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển 150 hợp tác xã

Hợp tác xã trồng lan Ngọc Điểm tại quận 12

UBND TPHCM ban hành quyết định kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 150 hợp tác xã (HTX), 2 Liên hiệp hợp HTX; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP TP là 0,5%; thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 60%, còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp. Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra một số giải pháp thực hiện. Đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách. Trong đó, tiếp tục thực hiện đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan theo lĩnh vực, ngành. Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp cho các Liên hiệp HTX, HTX có quy mô lớn, doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động… nhằm phát huy tối đa mọi tiềm lực và năng lực của HTX, tạo điều kiện cho HTX phát triển ổn định và bền vững.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTX nông nghiệp thành lập mới để hỗ trợ HTX giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên HTX nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với các HTX nông nghiệp. Đặc biệt là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành viên HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với những mức phí thấp nhất.

Mặt khác, triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các đối tượng là các HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách cụ thể về hỗ trợ ưu đãi giao đất, cho thuê đất đối với các HTX theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 và Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX, xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình. Cụ thể, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ vốn, tín dụng; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ ứng cụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; huy động nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Hải Liên


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam