Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắc Nông:

Tháo gỡ khó khăn cùng bà con Hợp tác xã theo Nghị quyết 105/NQ-CP

Thực hiện Công văn số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9 của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID – 19, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắc Nông đã có công văn triển khai tuyên truyền mạnh mẽ tới các thành viên HTX. THT, LHHTX về nội dung của Nghị quyết 105/NQ-CP để các thành viên nắm được các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trao đổi với Ông Đặng Quốc Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắc Nông, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắc Nông yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ; sử dụng đa dạng hoá các hình thức, các kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời đến tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh về Nghị quyết số 105/NQ CP của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ do bộ, ngành, địa phương ban hành và tổ chức thực hiện.

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông chủ động đề xuất với các cấp, ngành liên quan để được ưu tiên tiêm vắc - xin phòng, chống dịch COVID- 9 cho người lao động, thành viên của HTX tham gia chuỗi cung ứng theo đề nghị của Liên minh HTX Việt Nam đối với UBND tỉnh tại văn bản số 504/LMHTXVN-CSPT ngày 04/8/2021.

Cùng với đó, phòng Chính sách tuyên truyền – Phát triển HTX đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX, liên hiệp HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Ông Đặng Quốc Dũng cũng nhấn mạnh, cần nghiên cứu đầy đủ nội dung các quy định và thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương để phổ biến và tư vấn kịp thời cho HTX; nắm chắc kết quả và tác động của chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với HTX, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc tham mưu để Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phản ánh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng thời, Tổ kết nối cung – cầu (theo văn bản số 503/Ctr-LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh HTX Việt Nam) đẩy mạnh kết nối cung – cầu, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX đang được thực hiện từ tháng 8/2021.

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đăk Nông hỗ trợ vay vốn tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đăk - Nông đồng thời tư vấn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn. 

“Chúng tôi yêu cầu các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và thành viên nghiên cứu Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ do bộ, ngành, địa phương ban hành để tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổng hợp đề nghị các đơn vị liên quan giải quyết”- Ông Đặng Quốc Dưỡng nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Đặng Quốc Dưỡng yêu cầu các phòng, ban Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác tổ chức triển khai thực hiện. Trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo: (1) Kết quả cụ thể và tác động của việc HTX được hưởng thụ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ; (2)Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX đến thời điểm báo cáo; (3) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.

Quỳnh Trang


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam