Thừa Thiên Huế: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, cải thiện thu nhập cho thành viên

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chiều 19/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh: Cần phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho thành viên, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn tỉnh, HTX lĩnh vực giao thông vận tải hành khách và HTX có hoạt động dịch vụ du lịch là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sụt giảm nghiêm trọng thương mại. Hoạt động kinh tế và đời sống của tổ hợp tác HTX và thành viên gặp nhiều khó khăn, nhất là các địa phương có thời gian giãn cách kéo dài.

Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại HTX Mây tre đan Bao La

Năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đề nghị Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 gắn với các chính sách đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành, đảm bảo các chính sách này thực sự đi vào cuộc sống và thúc đẩy HTX phát triển.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh theo quy định; Đề án xây dựng cửa hàng quảng bá, cung ứng sản phẩm OCOP của tỉnh và xây dựng thêm tại mỗi huyện, thị xã, thành phố 1-2 mô hình HTX kiểu mới; thí điểm toàn tỉnh xây dựng từ 1-2 mô hình HTX kiểu mẫu hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, cần kiện toàn hoặc giải thể các HTX được đánh giá, phân loại hoạt động yếu kém trong nhiều năm liền, tiếp tục vận động thành lập mới HTX, trọng tâm là các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới tiến tới hoàn chỉnh các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 13. Tăng cường mối liên kết giữa HTX với thành viên, HTX với HTX, HTX với các doanh nghiệp… Tiếp tục củng cố HTX nông nghiệp theo hướng kinh doanh tổng hợp, phát triển các loại hình HTX chuyên ngành, xây dựng chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX, ngành nông nghiệp, nông dân xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu nhằm nhân rộng trong các HTX; tập trung nguồn lực khắc phục những tồn tại, yếu kém của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế tập thể, HTX, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho HTX. Củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng, xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 306 HTX (thành lập mới 12 HTX  và giải thể, sáp nhập 8 HTX ), trong đó có 217 HTX nông nghiệp ; 23 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 27 HTX vận tải, 7 Quỹ tín dụng nhân dân và 32 HTX thuộc lĩnh vực khác. Tổng số thành viên của các HTX ước đạt 172.475 thành viên, trong đó số thành viên mới là 758. Tổng số lao động làm việc trong HTX ước đạt 38.993 người, tăng 300 người so với năm 2020, trong đó số lao động là thành viên HTX 38.350 người tăng 300 người so với năm 2020.

Số lượng cán bộ quản lý HTX khoảng 1.530 người, trong đó số cán bộ có trình độ sơ, trung cấp 925 người, số cán bộ trình độ cao đẳng, đại học trở lên 320 người và 285 chưa qua đào tạo. Doanh thu bình quân của HTX năm 2021 ước đạt 3,3 tỷ đồng; lãi bình quân một HTX năm 2021 đạt 150 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX năm 2021 ước đạt 32 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyên Minh ( Báo Thừa Thiên Huế )


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam