Đại hội chi bộ Ban Kế hoạch hỗ trợ nhiệm kỳ 2022- 2025:

Triển khai tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn

Ngày 13/08 tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chi bộ Ban Kế hoạch – hỗ trợ tổ chức long trọng Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025 với tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tham gia Đại hội có 06/06 đồng chí là Đảng viên thuộc Chi bộ Ban Kế hoạch – hỗ trợ.
Thời gian qua Chi bộ Ban Kế hoạch Hỗ trợ đã tập trung lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, của Đảng ủy cơ quan, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao giao trên tất cả các mặt:
    Về công tác xây dựng Đảng: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Chi bộ Đảng trong Cơ quan.
    Về công tác chuyên môn: Đã chỉ đạo sớm sắp xếp ổn định công tác tổ chức, phân công công việc cho từng cán bộ công chức phù hợp với khả năng năng lực của từng cán bộ, tổ chức chỉ đạo điều hành kiên quyết góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được Thường trực giao.
   Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng kiện toàn lại tổ chức đi vào hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng bộ và Thường trực giao, các cấp các nghành và các tổ chức đoàn thể phát động, Lãnh đạo phát động các phong trào thi đua trong Chi bộ và trong đơn vị. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu là tổ chức trong sạch, vững mạnh.    
 
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 là: Tiếp tục Lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương nghị quyết của Đảng đoàn, Đảng ủy, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế khắc phục những những tồn tại trong công tác Đảng nhiệm kỳ qua; tiếp tục Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống, kiên định với đường lối, quan điểm của Đảng, nắm bắt tư duy mới để thể hiện trong công việc nghiên cứu, phát hiện thực tiễn; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, nhằm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Phạm Minh Điển được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch  hỗ trợ
Tại Đại hội, thông qua bầu cử, đồng chí Phạm Minh Điển, trưởng ban Ban Kế hoạch hỗ trợ đã trúng cử làm Bí thư chi bộ Ban Kế hoạch hỗ trợ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ đã đề ra.

Đảng Ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi bộ Ban Kế hoạch - hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025

 Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam