Nghệ An:

Ưu tiên các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, xúc tiến thương mại trong sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đang dần dần được kiểm soát, kinh tế dần được phục hồi, sản xuất kinh doanh, các chuỗi cung ứng hoạt động liên kết trở lại và thực hiện quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid 19 và Công văn số 630/LMHTXVN ngày 15/9/202 của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn 324/BC- LMHTX ngày 1/10/2021 thực hiện quyết liệt công tác hỗ trợ thành viên hợp tác xã (HTX).
 
Tám nhiệm vụ trọng tâm
"Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đang dần dần được kiểm soát, kinh tế dần được phục hồi, sản xuất kinh doanh, các chuỗi cung ứng hoạt động liên kết trở lại và thực hiện quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid 19 và Công văn số 630/LMHTXVN ngày 15/9/202 của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ chúng tôi đã đề tám nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP"- Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An cho biết.
Tám nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Phổ biến và tuyên truyền Nghị quyết số 105/NQ-CP và các chính sách hỗ trợ của Bộ, ngành TW và của UBND tỉnh Nghệ An đến cán bộ công chức, viên chức, thành viên Liên minh HTX tỉnh Nghệ An, THT, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh; Tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện để cho các HTX thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ các HTX gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh để các HTX yên tâm, duy trì, củng cố hoạt động sản xuất, nhất là các biện pháp, giải pháp để khôi phục, phát triển sản xuất sau khi dịch covid được kiểm soát...; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu đảm bảo hàng hóa được lưu thông, duy trì các chuỗi cung ứng tiêu dùng, thực hiện liên kết chuỗi giá trị đảm bảo hàng hóa của HTX không bị tồn đọng, triển khai các chương trình hỗ trợ các HTX giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa LMHTX Nghệ An và 10 tỉnh thành phố; phát huy hiệu quả việc đưa sản phẩm của các HTX đến với người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là tại thành phố Vinh thông qua Liên hiệp HTX; Tư vấn cho các HTX thực hiện xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, đồng thời tiếp tục rà soát hỗ trợ xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản sạch, tư vấn giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX, vốn 120 để các HTX chủ động khắc phục khó khăn đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh; Phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án: “Tiếp tục đổi mới phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”, để tiếp tục hỗ trợ các HTX đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, bao bì mẫu mã, công tác tuyên truyền; Phối hợp tham mưu công tác chuẩn bị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 –NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX 2012; Đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, khâu nối với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp để có chính sách hỗ trợ như kéo dài thời gian nợ, hoãn nợ cho các HTX tái đầu tư vào sản xuất.
Giải pháp thực hiện
Để thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Bá Châu cho biết thêm, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã tích cực xây dựng kế hoạch để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách liên quan đến các HTX thành viên và người lao động, giúp các HTX, người lao động nhanh chóng, thuận lợi trong việc tiếp cận, thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ; tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, đạt được mục tiêu kép; Nâng cao hiệu quả quảng bá, bán sản phẩm trên hệ thống Website: lmhtxvnmart.com.vn của Liên minh HTX Việt Nam và của LMHTX tỉnh Nghệ An; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, các mô hình sản xuất kinh doanh mới trong điều kiện dịch hại, từ đó phổ biến, nhân rộng tại các địa bàn; để phối hợp chỉ đạo, đề xuất cấp ủy, chính quyền các địa phương dành nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, người lao động ổn định sản xuất, thực hiện tốt liên kết chuỗi giá trị; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX, liên hiệp HTX, giải quyết khó khăn vướng mắc trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, để phục hồi sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả cần sự vào cuộc sát sao của cấp, bộ ban ngành, cấp ủy địa phương, sự đoàn kết chung tay của người dân trên cả nước.
Quang Trung 
 
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam