Đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Ngày 10/11, tại Cần Thơ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì hội thảo lấy ý kiến về báo cáo chiến lược phát triển Kinh tế Tập thể (KTTT) và Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 – 2030.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống cho biết, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng “Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030” nhằm định hướng tổng thể, lâu dài cho kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Hiện tại, vùng ĐBSCL có số lượng HTX đứng thứ 3 trong 6 vùng kinh tế với trên 70% là HTX nông nghiệp, tình hình phát triển KTTT, HTX của vùng khá ổn định. Ước năm 2020, toàn Vùng có 3.037 HTX, tăng 1.184 HTX so với năm 2011. Tổng số thành viên HTX năm 2020 khoảng 540 nghìn người, số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã khoảng 128 nghìn người, doanh thu bình quân của một HTX trong vùng năm 2020 ước đạt 5.412 triệu đồng/năm. Lợi nhuận bình quân của một HTX năm 2020 ước đạt 485 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX năm 2020 ước đạt 528 triệu đồng/năm, tăng 30 triệu đồng.

Trong hội thảo, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã nhận được nhiều ý kiến, đề xuất liên quan tới việc đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX; vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; tình hình phát triển HTX theo vùng, lãnh thổ; chú trọng phát triển HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; quan tâm ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, lộ trình triển khai cụ thể đối với các địa phương. Về nguồn vốn để thực hiện chiến lược, đề án các đại biểu cũng góp ý cần phải rõ ràng, minh bạch với nguồn vốn riêng; cơ chế đầu tư thực hiện đề án cũng cần phải được làm rõ,…

Theo Bộ KH&ĐT, đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn HTX, 340 Liên hiệp HTX, với 2 triệu thành viên tổ hợp tác, 8 triệu thành viên HTX, 1.700 HTX thành viên của Liên hiệp HTX. Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 70% trên tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt 25% trở lên.

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012.

Theo báo Đại đoàn kết

Link bài viết: http://daidoanket.vn/den-nam-2030-ca-nuoc-co-tren-5000-hop-tac-xa-ung-dung-cong-nghe-cao-523200.html


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam