Hội nghị đánh giá công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022:

Hoàn thành nhiều công việc lớn, trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX

Ngày 5/8, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo Thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 của Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiều công việc lớn, trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Các ban, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 142 đầu việc. 

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành hoàn thành 142/168 đầu công việc. Đạt 84,5%. 

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ như: Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và làm việc với địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tiếp tục thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã; Kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liên kết hệ thống Liên minh HTX Việt Nam;....

Về nhiệm vụ được giao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã Mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để từng bước phục hồi và phát triển, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, chuyển đổi số, thi đua trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để huy động nguồn lực hỗ trợ cho KTTT, HTX;....

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan trong 7 tháng vừa qua. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị lãnh đạo, cán bộ cơ quan tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 5 tháng cuối năm của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai Chương trình tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2022 và 2023 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022; triển khai Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về triển khai Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2022;...

Lê Huy - Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam