Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX Việt Nam

Đề tài khoa học cấp ngành “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Liên minh HTX Việt Nam” đã được nghiệm thu chính thức.

Nhóm tác giả của Ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về mô hình tổ chức và hoạt động kiểm tra, giám sát; cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm tra giám sát của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức hội; cũng như đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được đặt ra khi thực hiện đề tài.

Các thành viên Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm. Tất cả các thành viên hội đồng đánh giá đề tài “Đạt”, đồng thời khẳng định đề tài góp phần xác định được cơ sở khoa học của việc hoàn thiện mô hình và tổ chức hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Các thành viên hội đồng đề xuất nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại cấu trúc của đề tài cho chặt chẽ, bổ sung thêm quan điểm mới nhất của Đảng liên quan đến phát triển tổ chức kinh tế tập thể, HTX; đổi mới hoạt động của tổ chức Liên minh HTX các cấp liên quan đến các nội dung tổng hợp, phân tích, đánh giá trong đề tài. Các đề xuất thực hiện triển khai mô hình, các giải pháp có cơ sở khoa học cụ thể nên dễ triển khai thực hiện. Khi được hoàn thiện, đề tài được chuyển giao cho Liên minh HTX các cấp, các trường và viện nghiên cứu trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Ngoài ra nội dung nghiên cứu có thể đưa vào làm tài liệu giảng dạy tại các trường Đại học.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của nhóm nghiên cứu để thực hiện thành công đề tài có ý nghĩa thực tiễn này và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời chỉnh sửa lại đề tài nghiên cứu đảm bảo chất lượng tốt nhất, để các kết quả nghiên cứu của đề tài thực sự góp phần quan trọng cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam./.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam