Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập DN phải nộp năm 2020 đối với các DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Sáng ngày 11/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại phiên họp

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như Tờ trình của Chính phủ nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và cụ thể hóa một phần các Điều 10, Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã được Quốc hội thông qua. Nội dung Chính phủ trình Quốc hội đã đảm bảo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thông báo số 3591/TTKQH-PL của Tổng thư ký Quốc hội.

Ủy ban Tài chính- Ngân sách thấy rằng, hồ sơ dự án Nghị quyết đã bao gồm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Do đó, Ủy ban TCNS nhất trí việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục thông qua tại một kỳ họp để đảm bảo kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh, phù hợp với quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, trên cơ sở Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính- Ngân sách và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc, chủ động tiếp thu các nội dung và đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết. Do đó, Ủy ban TCNS cơ bản đồng tình với nhiều nội dung đã tiếp thu được thể hiện trong Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết.

Về tên gọi của Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí với tên gọi của dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ tiếp thu, đảm bảo phù hợp với đối tượng và nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Ủy ban Tài chính- Ngân sách cũng nhất trí với đối tượng áp dụng như dự thảo Nghị quyết vì đối tượng áp dụng đã cơ bản thống nhất với đối tượng người nộp thuế quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan đến nội dung giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về giảm số thuế phải nộp (30%) và áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu (dưới 50 tỷ đồng), kết hợp với tiêu chí về lao động (dưới 100 lao động) để thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng này, vì đây là các đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, khả năng tiếp cận vốn, trình độ quản lý và áp dụng công nghệ còn hạn chế trong khi nhóm đối tượng này chiếm đa số trong tổng số các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc quy định giảm 30% cho các đối tượng này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tăng cường nguồn lực để phát triển. Đồng thời, việc hạn chế đối tượng theo doanh thu và người lao động như dự thảo Nghị quyết cũng không gây áp lực quá lớn lên thu ngân sách nhà nước trong năm 2020.

Ngoài ra, Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề nghị chỉnh lý lại kỹ thuật văn bản để bảo đảm rõ ràng, mạch lạc, theo đó Điều 1 quy định về đối tượng và tiêu chí được giảm thuế (đưa tiêu chí được giảm thuế là doanh thu dưới 50 tỷ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người lên Điều 1) và Điều 2 quy định về mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Tài chính- Ngân sách báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

Theo quochoi.vn


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam