Trà Vinh: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát trong Hợp tác xã

Vừa qua, Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam kết hợp với Dự án DGRV tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao hoạt động kiểm soát trong HTX". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chia sẽ tại hội thảo, ông Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, cho biết qua thu thập số liệu thực trạng về ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX cho thấy trình độ của những người làm công tác kiểm soát trong HTX ở Đồng Tháp có 3% tốt nghiệp tiểu học, 35% tốt nghiệp THCS; 49,7% tốt nghiệp THPT và 12,3% tốt nghiệp đại học (chủ yếu là ở Quỹ tín dụng nhân dân). Với thực trạng trên nên một số ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ được quy định, đặc biệt là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Quang cảnh Hội thảo

Trong khi đó, ông Trần Văn Mân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, cho rằng hoạt động kiểm soát tốt thì các thành viên mới tin tưởng, mạnh dạn góp vốn điều lệ, yên tâm vào các hoạt động của HTX. “Có vẻ như phần lớn các HTX không xem trọng vai trò của ban kiểm soát, mà chỉ thành lập ban kiểm soát để tuân thủ pháp luật. Hoạt động của ban kiểm soát phần lớn mang tính hình thức và chưa có thực chất”, ông Mân nói. Hơn thế nữa, việc thiếu nhân lực cho hoạt động kiểm soát trong HTX cũng là một thách thức lớn. Mặt khác, hiện nay theo quy định mỗi HTX chỉ có 1 - 3 cán bộ làm công tác kiểm soát. So với yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kiểm soát thì chưa đáp ứng, cần phải có cán bộ chuyên trách kiểm soát chuyên trách các khâu công việc, các lĩnh vực hoạt động đảm bảo hoạt động kiểm soát theo sát được các hoạt động diễn ra trong HTX.
 Còn khi nói về thực trạng hoạt động kiểm soát trong HTX ở tỉnh Đồng Nai, ông Tô Thành Buông, Phó Chủ tịch Liên minh HTX, cho biết đa số ban kiểm soát HTX phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cũng như triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các thắc mắc, khiếu nại, hoà giải trong nội bộ HTX kịp thời, đạt kết quả. Mặc dù vậy, hoạt động kiểm soát của các HTX trong tỉnh Đồng Nai cũng có những hạn chế. Đơn cử như việc cán bộ kiểm soát chưa thực sự chủ động kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của HTX; nghiệp vụ chuyên môn kiểm soát hạn chế, nhất là việc kiểm tra về quản lý tài chính của HTX. Số lượng thành viên ban kiểm soát thiếu nhưng không kịp thời củng cố, bổ sung Bên cạnh đó, theo lưu ý của ông Buông, cán bộ kiểm soát HTX thường thay đổi nên thiếu sự chuyên sâu. Không ít cán bộ kiểm soát HTX có trình độ chuyên môn thấp nên hoạt động kiểm soát trong các HTX đạt hiệu quả không cao. Có nơi hoạt động mang tính hình thức, thụ động, phụ thuộc vào HĐQT của HTX.
 Dẫn kinh nghiệm từ hoạt động kiểm soát trong các HTX ở CHLB Đức, Bà Nguyễn Thị Hải Yến đại diện dự án DGRV tại Việt Nam nhấn mạnh đến việc kiểm toán nội bộ trong HTX. Đây được xem là một thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ và cung cấp cho ban kiểm soát, HĐQT, ban giám đốc HTX thông tin về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
 Thời gian qua, DGRV đã có những hoạt động hỗ trợ đối với kiểm toán HTX ở Việt Nam. Điển hình như việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kiểm toán HTX, triển khai thí điểm kiểm toán HTX, hỗ trợ tư vấn thành lập Trung tâm kiểm toán HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát và kiểm toán nội bộ cho quỹ tín dụng nhân dân.
 Ông Huỳnh Lam Phương, Trưởng cơ quan thường trực phía Nam của Liên minh HTX Việt Nam, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề & Đào tạo cán bộ HTX miền Nam, nhấn mạnh hoạt động kiểm soát trong HTX là phương tiện giảm thiểu những yếu tố gây tác động xấu tới các hoạt động của một công việc, một đối tượng nào đó, góp phần vào việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực sản xuất, ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.
 Để hoạt động của Ban kiểm soát HTX trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn các đại biểu đã đưa ra một số khuyến nghị sau:
 Đối với Hợp tác xã: Cần quan tâm công tác kiểm soát nội bộ, bởi lẽ nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiêu cực, làm gắn kết với thành viên với HTX;  Các HTX chủ động nâng cao chất lượng và phát huy chức năng hoạt động của ban kiểm soát, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ kiểm soát HTX, đòi hỏi mỗi cán bộ kiểm tra phải có kiến thức, kinh nghiệm nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách liên quan kinh tế tập thể, có những kiến thức nhất định về tài chính, kế toán. 
- Ban thân cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.  Phải nắm vững đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với KTTT; nắm vững Luật HTX năm 2012; Điều lệ, quy chế làm việc của HTX, từ đó tạo điều kiện cho công tác kiểm tra mang lại hiệu quả thiết thực. Khi tiến hành kiểm tra giám sát phải đảm bảo theo đúng quy chế làm việc trách gây mất đoàn kết nội bộ.
- Các Ban kiểm soát phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của HTX trình qua Đại hội thường niên. Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm về nội dung; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên. Ban kiểm soát HTX phải là người đầu tiên phát hiện những sai phạm của HTX và giải quyết tháo gỡ ngay từ ban đầu, trường hợp có khó khăn vượt thẩm quyền thì cần có sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên.
- Tăng cường mối liên hệ thường xuyên giữa Uỷ ban kiểm tra với Ban kiểm soát để được bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn nghiệp vụ nhằm giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát trong HTX.
Đối với Liên minh HTX:
  Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát tại các HTX, Liên minh HTX các tỉnh tăng cường tổ chức lớp tập huấn về công tác kiểm soát trong HTX cho cán bộ làm công kiểm soát trong HTX
- Liên minh HTX tỉnh luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HTX, chủ động hướng dẫn hoạt động Ban kiểm soát HTX; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên HTX, từ đó tạo sự gắn kết giữa các thành viên và Liên minh.
- Tăng cường phối hợp với các huyện, thành phố giải thể các HTX sau khi củng cố vẫn hoạt động không hiệu quả, không thực hiện đúng theo quy định Luật HTX, Điều lệ và quy chế làm việc của HTX;
- Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ hoạt động của Ban kiểm soát HTX: Tuyên truyền phổ biến pháp luật và giải quyết những thắc mắc kiến nghị của các đơn vị thành viên Liên minh, đồng thời củng cố những HTX hoạt động yếu kém và không đạt hiệu quả, cung cấp các văn bản, tài liệu có liên quan đến hoạt động kiểm soát của HTX.
- Kiểm tra phát hiện những tồn tại yếu kém trong việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế, luật HTX để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Nâng cao năng lực và chức năng hoạt động của Ban kiểm soát HTX nhằm đưa hoạt động của HTX ngày một phát triển và thực hiện đúng luật HTX.
- Củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra: Tăng cường mối quan hệ phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan và tổ chức có liên quan để làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên, thành viên và người lao động trong HTX. Sâu sát với cơ sở để nắm bắt tình hình, giúp đơn vị thành viên giải quyết vướng mắc, khiếu nại, làm tốt công tác hoà giải trong nội bộ đơn vị.
- Hàng năm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh tổ chức khảo sát toàn diện các HTX để đánh giá phân loại Ban kiểm soát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những HTX hoạt động sai Luật và điều lệ do HTX đề ra để có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các HTX; Tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong hoạt động kiểm soát với Liên minh HTX các tỉnh bạn.
- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh với Ban Kiểm soát HTX thành viên. Tạo điều kiện để cán bộ Ban kiểm soát HTX tham gia đầy đủ các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát HTX.
 Bài, ảnh: Trung Vẹn/ Liên minh HTX Trà Vinh


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam