Bình Phước:

Triển khai Đề án phát triển kinh tế hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Bình Phước vừa mới ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND triển khai Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục tiêu của Đề án hướng đến là đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các nghiệp vụ, chuyên môn về hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh, thị trường cho 100% cán bộ quản lý, điều hành của HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập, HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai và các HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch, dự án liên kết cho HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai.

Hình minh họa

Bước đầu xây dựng vùng nguyên liệu điều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ của HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai. Bước đầu xây dựng sản phẩm HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai được chứng nhận sản phẩm OCOP. Hỗ trợ các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí, lợi ích của phát triển mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay cũng như đứng trước nhiều ảnh hưởng, nguy cơ của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập.

Thực hiện tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức khảo sát và đánh giá thực chất trình độ, chuyên môn, nhận thức của bộ máy điều hành HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai, từ đó đề ra giải pháp đào tạo, tập huấn phù hợp với điều kiện của các HTX. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án liên kết cho HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai. Hỗ trợ các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử và dự án “Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” do Liên minh HTX Việt Nam triển khai.

Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất điều theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, tổ chức khảo sát thông tin đánh giá khả năng phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đồng thời phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất điều theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Tổ chức tập huấn cho Ban quản lý, điều hành, thành viên HTX Nông nghiệp Bù Gia Mập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai liên quan đến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch; từng bước cải tạo các giống điều có năng suất chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu./.

Theo Báo Bình Phước


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam