Đồng Nai:

Công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/5/2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai.

Theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Phước Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, căn cứ Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, Liên minh HTX tỉnh cũng đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Huy làm Giám đốc Quỹ, ông Trần Ngọc Khoản làm Kiểm soát viên; Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh bổ nhiệm ông Cù Cao Hải là Phó Giám đốc, ông Trần Trí Dũng là Kế toán trưởng.
Được biết, Đồng Nai là đơn vị đầu tiên của cả nước tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP với số vốn điều lệ 150 tỷ (đứng thứ hai cả nước sau TP.HCM). Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được bố trí từ nguồn đầu tư phát triển của tỉnh, huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai được kế thừa và hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Quỹ trợ vốn phát triển HTX tỉnh trước đây.
Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chuẩn bị và xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai; lấy ý kiến các sở, ngành và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã. Thông qua hoạt động của quỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp kinh tế tập thể, các HTX trên địa bàn tỉnh phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.
 Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam