10 12
Làm giàu từ nông sản sạch

Làm giàu từ nông sản sạch

Hợp tác xã (HTX) Nông sản sạch Kim Dung, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc được thành lập từ tháng 1/2018 gồm 9 thành viên với mô hình...

Ngày 10/12/2021