Tỉnh Bến Tre:

Nâng cao chất lượng hợp tác xã

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh tiếp tục góp phần phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội như: sản xuất tập trung, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Bình quân thu nhập của người lao động trong HTX đạt 60 triệu đồng/người/năm. Mục tiêu năm 2021 là tiếp tục hỗ trợ phát triển khoảng 50 tổ hợp tác (THT), 15 HTX, 6 HTX kiểu mẫu, nâng tổng số HTX toàn tỉnh Bến Tre lên 174 HTX.

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú hoạt động ổn định.

Kinh tế tập thể

Toàn tỉnh hiện có 163 HTX, trong đó có 145 HTX đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động, 18 HTX ngừng hoạt động thuộc diện giải thể và 7 HTX giải thể, xóa tên; thành lập mới 10 THT, nâng tổng số toàn tỉnh có 1.396 THT.

Phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, dễ bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và hoạt động của HTX. Một số HTX tuy đã được củng cố về mặt tổ chức nhưng chưa thật sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường.

Ngày 21-5-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã ký ban hành kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2021. Mục tiêu nhằm phát triển KTTT với nòng cốt là HTX hoạt động hiệu quả, bền vững, đúng thực chất theo Luật HTX năm 2012, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn.

KTTT phải xuất phát từ nhu cầu chung thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, phải theo đúng các giá trị, nguyên tắc cơ bản của HTX, có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; thực hiện tốt 7 nguyên tắc của HTX theo Điều 7 Luật HTX năm 2012. Quan tâm các chỉ tiêu số lượng và chú trọng các chỉ tiêu chất lượng, mang lại hiệu quả cho HTX bằng cách tăng doanh thu, thu nhập của các thành viên, hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới cho người dân địa phương. Huy động đồng bộ các chính sách hỗ trợ, nguồn lực hiện có của tỉnh và xã hội để thực hiện kế hoạch, tạo sự đột phá cho các HTX về tổ chức và hiệu quả hoạt động.

Xây dựng hợp tác xã điểm

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT, HTX mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh nhấn mạnh: “Không phát triển mới HTX khi chưa đủ điều kiện mà tập trung củng cố, nâng chất các HTX đã được thành lập, đang hoạt động. Các HTX hoạt động yếu kém và các HTX ngừng hoạt động lâu dài không có khả năng củng cố làm các hồ sơ thủ tục giải thể theo đúng quy định. Liên minh HTX tỉnh tập trung hỗ trợ, củng cố các HTX có chiều hướng hoạt động tốt, lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 HTX kiểu mới”.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh và địa phương xây dựng các HTX điểm gắn với xây dựng chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp - nông thôn; hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình sản xuất sạch (GAP) để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh các HTX, thành viên HTX, để nâng cao năng suất, chất lượng và quy mô sản lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường; hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Trong năm 2021, tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 50 THT, 15 HTX, 6 HTX kiểu mẫu, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 174 HTX, củng cố, kiện toàn, nâng chất các HTX hiện có. Đồng thời, lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, để làm thí điểm nhân rộng trong toàn tỉnh theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-2-2020 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nuớc, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Cẩm Trúc/Báo Đồng Khởi


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam