24 10
Nông dân 'khóc ròng' với phân bón

Nông dân 'khóc ròng' với phân bón

Với việc giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục tăng nóng thời gian gần đây, nhiều nông dân trồng lúa gặp không ít khó...

Ngày 24/10/2021