Liên minh hợp tác xã Việt Nam:

Khảo sát, tư vấn để phát triển hợp tác xã tại Định Hóa (Thái Nguyên)

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-LMHTVN của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 22/4/2022 về Tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, từ ngày 20/5 đến ngày 27/5, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát tại các hợp tác xã của huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).

Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án nhằm tập trung vào thành lập, củng cố và nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các HTX theo tiêu chí 13 - Bộ tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã chưa đạt nông thôn mới: HTX nông nghiệp Duy Linh, xã Linh Thông; HTX nông nghiệp Thành Công, xã Bình Thành; HTX nông nghiệp Quế Linh, xã Bảo Linh; HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Vượng, xã Lam Vỹ; HTX nông nghiệp Định Biên, xã Định Biên; HTX nông nghiệp Vững Tiến, xã Phú Tiến; HTX nông nghiệp Yên Hoà, xã Bình Yên; HTX nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh; HTX nông nghiệp Tân Tiến, xã Tân Dương; HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Điềm Phát, xã Điềm Mặc; thành lập HTX thuộc xã Quy Kỳ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch này cũng sẽ hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại và công nghệ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX tại các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới; xây dựng mô hình, đào tạo kiến thức thực tế và nâng cao trình độ cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian qua, các Ban chuyên môn, các trường, viện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện các các nhiệm vụ cụ thể tư vấn, hỗ trợ cho các HTX như: Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động của các HTX theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; Khảo sát thực tế; theo dõi, hướng dẫn các HTX xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về quản trị cho cán bộ của các HTX (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cán bộ kinh doanh và kế toán); Tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với các sản phẩm của các HTX cho người lao động và thành viên của HTX (chủ yếu là lúa, chè, quế, chăn nuôi gia súc, gia cầm…); Tổ chức Hội nghị về cho vay vốn ưu đãi đối với các HTX từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên: phổ biến chính sách và cơ chế cho vay; nắm bắt nhu cầu vay vốn đối với từng HTX; hướng dẫn, tư vấn làm thủ tục vay vốn và giải ngân vốn cho vay cho các HTX; Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại (XTTM) cho các HTX, tập trung các sản phẩm chủ lực của huyện Định Hoá (lúa gạo, quế, chè, gia súc, gia cầm, du lịch văn hóa và cộng đồng); nắm bắt nhu cầu XTTM từ các HTX, đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ các HTX ký kết và thực hiện các hợp đồng về XTTM, nhất là tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức Hội nghị xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, môi trường cho các HTX; nắm bắt nhu cầu từ các HTX và đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ công nghệ chế biến sản phẩm, chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh, công nghệ xử lý môi trường; Đưa lao động trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại 10 HTX; Hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo Kế hoạch, các đơn vị chuyên môn sẽ giới thiệu và kết nối cho các HTX thu hút nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị;  Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho một số HTX từ nguồn kinh phí của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và tỉnh Thái Nguyên theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nguồn lực để tư vấn, hỗ trợ cho HTX thực hiện Đề án: Vốn cho vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên; Kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ cho Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; Kinh phí và công sức của cán bộ các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Đề án.

Một số hình ảnh khảo sát của các đơn vị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

Trung tâm Kinh tế - Xã hội khảo sát HTX Nông nghiệp Yên Hòa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 20/5. Chè Yên Hòa là thương hiệu chè Thái Nguyên đặc sản ra mắt thị trường đã thừa kế truyền thống làm trà với 20 năm kinh nghiệm.

Trường Bồi dưỡng Cán bộ khảo sát HTX Duy Linh, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 20/5. HTX nông nghiệp Duy Linh được thành lập có 7 thành viên là những người đang phát triển kinh tế nông lâm nghiệp trên địa bàn xã Linh Thông gồm có: chăn nuôi gà vịt trên 2500 con; chăn nuôi bò, lợn; trồng cây ăn quả với 5,6ha gồm bưởi, mít, cam, chanh…; diện tích nuôi trồng thủy sản trên 10ha; cùng xưởng chế biến lâm sản và diện tích đồi rừng trên 300ha… Tổng vốn điều lệ của HTX trên 1,7 tỷ đồng

Ban Chính sách có buổi làm việc khảo sát tình hình hợp tác xã với lãnh đạo UBND xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 24/5

Máy sấy mới được đầu tư của HTX Nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quỹ Phát triển Hợp tác xã làm việc và khảo sát hợp tác xã nông nghiệp Thành Công tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quỹ Phát triển Hợp tác xã làm việc và khảo sát hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đại Vượng tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 24-25/5. Với 31 thành viên, trên 5,4 tỷ đồng vốn điều lệ, hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại Vượng sẽ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh chế biến cây lâm nghiệp, trồng sản xuất cây dược liệu, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cẩm, trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, nuôi trồng thủy sản, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động dịch vụ nông nghiệp.

Quỹ Phát triển Hợp tác xã làm việc và khảo sát 4 hợp tác xã tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 24/5 và ngày 25/5

Trường Cao đẳng - Kỹ thuật báo cáo đã thực hiện khảo sát tại HTX Vững Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên ngày 25/5/2022

Trường Cao đẳng - Kỹ thuật báo cáo đã thực hiện khảo sát tại HTX Vững Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên ngày 25/5/2022

Ban Hợp tác quốc tế và Đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND xã Tân Dương và HTX Nông nghiệp Tân Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 26/5

Đoàn đi khảo sát khu vực nuôi cá của HTX Tân Tiến ngày 26/5

Khánh Lam (tổng hợp)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam