Hà Nội tập trung hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 880/SNN-CCPTNT, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động hiệu quả.
Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp đến năm 2020, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND, ngày 30-01-2019, của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp trung bình, yếu để đạt tiêu chí có hiệu quả.

Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Thành lập mới HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp đến năm 2020. Hỗ trợ phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020.

Các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 05-7-2018, của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, ngày 14/6/2019, của UBND thành phố về quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các quận, huyện, thị xã rà soát, lựa chọn và hướng dẫn các HTX có đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định tạo điều kiện kết nối với các doanh nghiệp, HTX thực hiện liên kết để đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo TQ/ báo Pháp luật xã hội


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam